Ez egy: 
Jogszabály

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról a Magyar Közlöny 2018. évi  125. számában (2018. augusztus 7.).

A   személyes   gondoskodást   nyújtó   gyermekjóléti,   gyermekvédelmi   intézmények,   valamint   személyek   szakmai   feladatairól   és   működésük   feltételeiről   szóló   15/1998.   (IV.   30.)   NM   rendelet   (a   továbbiakban:   Nmr.)   46.   §-a   a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

(3a)  A  fenntartó  döntése  alapján  ha sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el bölcsődei  csoportban  a  (3)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  létszámon felül legfeljebb további három gyermek nevelhető, gondozható, feltéve, hogy

a)  az  1.  számú  melléklet  I.  Alapellátások  cím  2.1.  pontjában  a  kisgyermeknevelő  munkakörre  előírt  létszámfeltétel  teljesítésén túl további egy fő kisgyermeknevelő alkalmazása biztosított, és

b)  az  intézmény  vezetőjéből,  orvosából,  gyógypedagógusából  és  kisgyermeknevelőjéből  álló  szakmai  csoport  a bölcsődei csoportba járó és oda jelentkező gyermekek állapota alapján azt támogatja.

Az NM rendelet 51/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2a) A munkahelyi bölcsődében – a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével – a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.

Az NM rendelet 51/G. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2a) A családi bölcsődében – a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével – a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.

A közlöny teljes terjedelemben elérhető a csatolmányból is.

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés