Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Viktória!
 
A Bölcsődék Napja alkalmából tisztelettel köszöntelek és egyben üdvözlöm a magyarországi bölcsődék valamennyi dolgozóját és a BDDSZ tagjait. 
Április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának napját.„1852. április 21-én ezen a helyen, akkor Kalap (ma Irányi) u. 1. sz. alatt nyílt meg Magyarország és Pest város első bölcsődéje.” A Fővárosi Tanács által 1972-ben felavatott tábla szerint az intézményt dr. Majer István (a pestvárosi elemi iskolák igazgatója), dr. Tormay István (Pest város főorvosa) és Rozmanith Antal tanácsos alapították, „elnöknője” pedig „Forrayné Brunswick Júlia volt...”
A hazai bölcsődetörténet hőskora a Bach-rendszer komor időszakára esik, távol áll tőlem hogy bármiféle párhuzamot próbáljak vonni, de az azért biztos, hogy ma sem könnyű időket élünk. 166. évforduló azt jól példázza, milyen nagy hagyományokra tekint vissza a bölcsődei kisgyermeknevelői hivatás. 
Az elmúlt évtizedekben a BDDSZ komoly harcot folytatott azért, hogy a területen dolgozók ne csak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is részesüljenek, kereseteik növekedjenek, munkakörülményeik javuljanak. Ez a küzdelem sikeres ágazati sztrájk formájában csúcsosodott ki, melynek eredményeként a Szociális Ágazati Demonstrációs és Sztrájkbizottság keretében nagyobb nyomatékkal folytatódhattak a tárgyalások. 
Részeredménynek tekinthető a területen az ágazati pótlék bevezetése, a felsőfokú végzettségűek besorolása a pedagógus életpálya alá, illetve a szakszervezeti konföderációk által aláírt minimálbér és garantált bérminimum megállapodás, amely révén 2018-tól nem lehet olyan munkavállaló Magyarországon, aki a létminimum alatti jövedelmet visz haza. 
Ugyanakkor az ágazat problémái nem oldódtak meg, a bérhelyzet továbbra sem tükrözi azt a megbecsülést, amelyet a szavak szintjén minden kormányzat hangoztat. Így a szakszervezetek harca még nem ért véget. 
 
A Bölcsődék Napja alkalmából is szeretném kifejezni a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szolidaritását és támogatását szakszervezetetek erőfeszítéseivel és bízom benne, hogy a jövőben nem csak az ünnepnapon, hanem a hétköznapokban is megkapja a magyar bölcsődék összessége azt a döntéshozói és fenntartói figyelmet, amit méltán megérdemel.
 
 
Budapest, 2018. április 20. 
 
 
Baráti üdvözlettel:
 
Földiák András
SZEF elnök
 

 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNTŐ A MAGYARORSZÁGI BÖLCSŐDÉK VALAMENNYI DOLGOZÓJA RÉSZÉRE!

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!

Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!

Bölcsődék Napja alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozóját!

2018. április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 166. évfordulóját. Ezen a napon megemlékezünk azokra a szakemberekre, akik az elmúlt 166 év alatt különleges elhivatottsággal, szakmai professzionalizmussal fáradhatatlanul képviselték a magyarországi bölcsődék ügyét és egyben köszöntjük a magyarországi bölcsődei hálózat jelenlegi dolgozóit. 

Bölcsődék Napján fejet kell hajtsunk a nemzetközileg is elismert szakmai munka alapjainak lerakásában szerepet játszó Akócsi Ágnes, Dr. Polónyi Erzsébet, Kabainé dr. Huszka Antónia, Keresztúri Mária, Forrai Katalin, Stróbl Mária elévülhetetlen érdemei előtt. Köszönet illeti továbbá Dr. Koncz József, Mester Jánosné, Vokony Éva, Rózsa Judit munkásságát, akik vigyázó szemüket még ma is a bölcsődéken tartják. 

A visszaemlékezés mellett, köszönetet mondok a jelen kisgyermeknevelőinek, szaktanácsadóinak, intézményvezetőinek, bölcsődeorvosainak és a bölcsődei munka során nélkülözhetetlen bölcsődei dajkáknak, élelmezési- és gazdasági dolgozóknak, akik becsülik, tisztelik és szeretik szakmájukat, akik nem ritkán személyes lemondást és áldozatokat követelő hivatásuk gyakorlásával élhetőbbé teszik a kisgyermekes családok hétköznapjait, akiknek professzionális szaktudása és szerető gondoskodása nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az egymást követő új generációk elindítása az egészséges, kiegyensúlyozott, tartalmas élet felé.

Köszönöm nekik és elődeinknek az eddigi munkát és egyúttal a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozóknak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek ezen a jeles napon!

Amikor szakmánk nagyra becsült alakjai kiálltak a bölcsődei nevelés, gondozás ügye mellett, tudták: hogy csak az kap megbecsülést és elismerést a társadalomtól, aki megbecsüli önmagát, szakmáját és saját teljesítményét! Kérem ne feledjék, mindannyian valahol tanítványaik vagyunk, vigyük tovább hitvallásukat és értékeiket! Én hiszek abban, hogy minden bölcsődei dolgozó önmagára és szakmájára is büszke lehet, hiszen a jövő nemzedékét tartja a kezében. 

A hazai bölcsődei ellátás számos változtatáson ment keresztül az elmúlt években, történtek pozitív és negatív lépések egyaránt, ezért továbbra sem dőlhetünk hátra, meg kell találnunk a jelen problémáira, kihívásaira adandó válaszainkat. Mi változatlanul - a jó minőségű kisgyermekellátás biztosítása érdekében – az anyagi és erkölcsi megbecsülésért, a dolgozók bér- és kereseti viszonyainak javításáért, illetve a minőségi foglalkoztatásért folytatunk harcot. Alapvető célunk, hogy a gyermekellátási szektorra összességében ne úgy tekintsenek a döntéshozók és az állampolgárok, mint egy „nem jövedelmező, terméketlen” szektorra, hanem mint olyanra, ami döntő fontosságú a növekedés és a versenyképesség szempontjából. Szervezetünk, munkáját folytatva a továbbiakban is segítséget nyújt és támogatást biztosít az egyes munkavállalóknak épp úgy, mint az intézményeknek. Céljaink elérésének záloga az erős szervezettség, a közös stratégia és cselekvés. Számítunk csatlakozásukra!

Jelmondatunk változatlan:„Te gondoskodsz a jövőről, a mi dolgunk jobbítani az életed! Érted, veled, de nem helyetted!”

Végezetül szervezetünk nevében kívánok minden bölcsődei dolgozónak munkájához további kitartást, szakmai sikereket, boldog életet, jó egészséget és családi életükhöz sok boldogságot!

Budapest, 2018. április 20.

Szűcs Viktória s.k. 
BDDSZ elnök

2018. április 16-17-én került megrendezésre Budapesten 'A kisebbségek jogainak előmozdítása a munkahelyeken és a közösségekben" témájú zárókonferencia, amely a  Kisebbségek jogai című projekt zárórendezvénye. A projektben lengyel, grúz, cseh, szlovák, moldáv és magyar szakszervezeti konföderációk és civil szerveztek vettek részt.

A Visegrádi Alap és a Keleti Partnerség Platform által finanszírozott projekt első eseménye a résztvevők saját országában tartott szeminárium volt, ahol a helyzetfelmérés, problémafelvetés és a lehetséges következő lépések meghatározása volt a cél. A magyarországi szeminárium  2017. október 30-án volt Budapesten, ahol a SZEF tagjai és a kisebbségek helyzetével foglalkozó aktivisták és szakértők vettek részt. A projekt másik nagy eseménye volt egy grúziai szeminárium, amin Dobrovits Orsolya (KKDSZ-SZEF) vett részt. 

A budapesti zárókonferencián lengyel, grúz, moldáv és magyar szakszervezeti képviselők voltak jelen, a BDDSZ részéről Bogóné Juhász Orsolya és Godó Dóra.

Rövid beszámoló itt.

2018-ban ismét kedvezményes Praktiker napok,

csak BDDSZ tagoknak!

2018. április 12-13-14-15. (csütörtök - péntek - szombat - vasárnap)

 

A kedvezmény mértéke 10 %!

Ne hagyja ki, éljen a lehetőséggel!

 

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete tagjai  10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak ezen a hétvégén az ország valamennyi Praktiker Áruházában a tagkártya felmutatása mellett!

Az Európai Unió vezetői a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló göteborgi szociális csúcstalálkozón 2017. novemberében ünnepélyesen kihirdették a szociális jogok európai pillérét. A kezdeményezés 20 alapelvre épül, amely további jogokat és hatékonyabb jogérvényesítést biztosít az EU polgárainak.

Az európai szociális jogok hazai fontosságának és megvalósulásának megítélésének témájában készített kérdőívet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Prof. Dr. László Gyula vezetésével.
Ezúton kérünk titeket, hogy töltsétek ki az alábbi linken található kérdőívet! A kérdőív kitöltésével szervezetünk, a BDDSZ munkáját is segítitek: A BDDSZ XII. Kongresszusának középtávú programjának egyik fő célja a szociális jogok európai pillérének húsz alapelve és az abból képződő jogok az ágazatunkban foglalkoztatottaknál érvényre jussanak azért, hogy nemzeti szinten támogasson egy jól működő munkaerőpiacot és jóléti rendszert.

A kérdőív kitöltése névtelen, és csak tudományos célokat szolgál!

A kérdőív elérhetősége: http://kerdoiv.pte.hu/evasys/online.php?p=Goteborg

A kérdőív kitöltése önkéntes. A link továbbítható széleskörben!
Amennyiben további kérdéseid vannak a kutatással kapcsolatban, a következő módon léphetsz kapcsolatba a kutatásvezetővel:
E-mail: laszlo@ktk.pte.hu

A kitöltéseket és megosztásokat ezúton is köszönjük!

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Karola és Károly nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés