2018. augusztus 22-én a szolnoki finn szakszervezeti találkozót követően Szűcs Viktória látogatást tett Szolnokon a BDDSZ tiszteletbeli elnökénél, Dr. Koncz Józsefnél és feleségénél. (Margitka a szolnoki bölcsődék gyermekorvosaként tevékenykedett nyugdíjazásáig.) 

A látogatás, a rekkenő hőség ellenére rendkívül jó hangulatban zajlott. Szerencsére főorvos úr és felesége is jó egészségi állapotnak örvend egy hosszabb betegséggel töltött időszak után. 


Mindketten érdeklődtek a bölcsődei dolgozók helyzetéről, a bölcsődei férőhelyekről, a finanszírozásról, a problémáinkról és a sikereinkről egyaránt. 

Főorvos úr felidézte a bölcsődei szakma szempontjából jelentős emlékeit Akócsi Ágnesről, Dr. Kardos Andorról és Dr. Pólónyi Erzsébetről, akik szerepet játszottak a XX. századi világszínvonalú bölcsődei ellátás alapjainak lerakásában.

A beszélgetés során megfogalmazásra került a már évek óta bezárt Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BOMI) jelentősége, szerepe, és mérhetetlenül nagy hiánya is.

 

 

Augusztus 22-én Szűcs Viktória BDDSZ elnök előadást tartott a legnagyobb finn (86 ezer tagot számláló) szociális és egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet Magyarországra látogató képviselőinek Szolnokon, a Tisza Hotelben. 

A finn kollégák felkérésének megfelelően Szűcs Viktória BDDSZ elnök, SZEF ügyvivő egy átfogó képet mutatott be a vendégeknek a magyarországi élet- és munkakörülményekről, a fizetésekről, a szakszervezetekről, az érdekegyeztetésről (beleértve a kollektív szerződés témáját is) továbbá az üzemi tanácsokról, kamarákról természetesen a szociális és egészségügyi dolgozók fókuszából. Az előadást számtalan KSH átlagkereseti adatból készített euróra átszámított adat színesítette, továbbá az elmúlt 4 év szakszervezeti akciói és azok eredményei is bemutatásra kerültek.

A találkozón részt vett 22 finn kolléga álláspontja szerint a szociális és egészségügy területén foglalkoztatottak létszáma, az ország nagyságához és az ellátottak számához képes nagyon alacsony! Véleményük szerint sokkal több dolgozóra lenne szükség mindkét ágazatban a minőségi feladatellátáshoz. Továbbá a kereseti adatokat látva is rendkívül lesújtónak ítélték meg a helyzetünket.

Elismerték azon szakszervezeti törekvéseinket, ami a két ágazat dolgozóinak béremelésére, jobb munkakörülményekre, és tisztességes foglalkoztatásra vonatkoznak. Támogatásukról biztosítottak minket, továbbá felajánlották, hogy ha Magyarországról Finnországba látogatunk nagyon szívesen végig kalauzolnak minket a finn egészségügyi és szociális ellátórendszeren.

 

 

 

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról a Magyar Közlöny 2018. évi  125. számában (2018. augusztus 7.).

A   személyes   gondoskodást   nyújtó   gyermekjóléti,   gyermekvédelmi   intézmények,   valamint   személyek   szakmai   feladatairól   és   működésük   feltételeiről   szóló   15/1998.   (IV.   30.)   NM   rendelet   (a   továbbiakban:   Nmr.)   46.   §-a   a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

(3a)  A  fenntartó  döntése  alapján  ha sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el bölcsődei  csoportban  a  (3)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  létszámon felül legfeljebb további három gyermek nevelhető, gondozható

A további tartalomért kattinson a bejegyzés címére!

Augusztusban ismét kedvezményes Praktiker napok,

csak BDDSZ tagoknak!

2018.  augusztus 9-12. (csütörtök -  vasárnap)

A kedvezmény mértéke 10 %!

A Bölcsőde Múzeum Alapítvány szervezésében 2018. augusztus 4-én, halálának 5. évfordulóján Dr. Polónyi Erzsébet főorvosnőre, a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének alapító igazgatójára emlékeztünk a Farkasréti temető 11-es parcellájánál.


Rendkívül fontosnak tartjuk a bölcsődei szakma nagyjai emlékének gondozását, amiben fontos szerepünk és felelősségünk van valamennyiünknek!

A megemlékezés felhívása itt, a doktornő rövid életútja olvasható.

További képek a galériában találhatók.

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Melinda és Vivien nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés