A közalkalmazottak részvételi jogai (Kjt. 14. §-) és a Közalkalmazotti Tanács Választás

A Kjt. biztosítja a közalkalmazottak közösségének részvételi jogát a munkáltatói szervezet működtetésében. Egyben meghatározza e részvétel formáit is. A közalkalmazottak által közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja a részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében [Kjt. 14. § (1)]. A közalkalmazotti tanács, mint a közalkalmazotti részvételi jog gyakorlásának szervezeti formája elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik jelentős szerepet. E szerepkör különbözteti meg az érdekképviseleti szervektől, amelyek tevékenységében tagjaik védelme és a kollektív szerződés tárgyalásánál játszott szerepük kapja a nagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor a közalkalmazotti tanács és a szakszervezetek nem egymást kizáró szervezetek, ezt bizonyítja az is, hogy együttesen alkotják a közalkalmazotti érdekérvényesítés intézményrendszerét.

A közalkalmazottakat foglalkoztató munkáltatók döntően költségvetési jellegére tekintettel szabályozza a törvény a részvétel tartalmi elemeit, elkülönítve e jogosítványokat az érdekképviseleti jogoktól. A 15 főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani. Ezzel szemben, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt eléri, közalkalmazotti tanácsot kell választani [Kjt. 14. § (2) bek.]. A törvényalkotó szükségtelennek tartotta a viszonylag kis számú közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatóknál a tanács létrehozását, ezért csak a 15 főt meghaladó létszám esetén kötelező a közalkalmazotti tanács létrehozása.

Fontos kiemelnünk, hogy a törvény ugyan jogi kötelezettségként írja elő a közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő megválasztását, mégis e kötelezettség megszegéséhez közvetlenül semmilyen jogi szankciót nem fűz. Az érdekképviseleti intézmények létrehozásának elmaradása csak azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az esetben a közalkalmazottak részvételi jogaikat nem gyakorolhatják.

A törvény deklarálja, hogy mindkét részvételi forma esetében ugyanazon részvételi jogosítványok illetik meg a joggyakorlókat [Kjt. 14. § (3)].

 A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.

A Közalkalmazotti Tanács választással kapcsolatos tudnivalókat, segédletet és mintairatokat mellékeltük a csatolmányban.

 

A választást meghatározó - elérhetőségi linkeket is tartalmazó - jogszabályok:

A 2012. évi I. tv. (Mt) 230.§ - 269.§ (ÜT) és 270.§ -299.§ szakszervezet:

Az 1992. évi XXXIII.tv.(Kjt) 14.§-19.§ (KT)     és     85/A.§(k) (ÜT=KT):

A 2012. évi LXXXVI. tv. (Mth.)      és    

357/2009.(XII.30) Kormr.

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Örs és Stella nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés