Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság

   A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett a követeléseiről a Kormánnyal. Ennek eredménye a szociális ágazat   összes,  közpénzből finanszírozott dolgozóját érintő pótlékrendszer és a Szociális Életpálya Modell kidolgozására létrehozott munkacsoport.

   Hozz egy jó döntést! Tegyél magadért! Gyere el a Szociális Ágazatban Dolgozók Fórumára!

   Szakmai és Érdekképviseleti Fórum a Szociális Ágazatban Dolgozókért, az Ágazatban Dolgozókkal!

            A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság  Országos Sajtóközleménye

 

    A mai napon harmadik alkalommal került sor plenáris ülésre a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság és a Kormány kijelölt képviselői között. Az ülésen a Kormány képviseletében      Fülöp Attila helyettes-államtitkár részletezte a 2014.    január 1-jétől bevezetni kívánt ágazati pótlékrendszert, illetve ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy januárban megkezdi működését egy munkacsoport, mely kidolgozza a szociális ágazati életpályát.

A sztrájkbizottság hangsúlyozta, hogy a pótlékrendszer bevezetésével nem tekinti megoldottnak az ágazatban dolgozó 92 ezer munkavállaló helyzetét, ezért további biztosítékokat kért a Kormányzat részéről az ágazati bérek rendezésére, különös tekintettel arra, hogy a sztrájkbizottság követelése az egészségügyi szakdolgozói bértábla szociális ágazatra történő kiterjesztése.  A sztrájkbizottság a Kormányzat figyelmébe ajánlotta Székely László Ombudsman AJB-4579/2012 számú ügyben hozott jelenését: „… felhívom az emberi erőforrások miniszterének figyelmét, hogy a szociális ellátórendszer hatékony működését elősegítve, és tekintettel az ellátandó feladatok komplexitására, a jelentésemben ismertetett szempontok alapján fontolja meg az egészségügyben megvalósuló bérfejlesztés szociális ágazatra történő kiterjesztését.”

A sztrájkbizottság felhívta a Kormányzat figyelmét arra is, hogy a területről olyan jelzések érkeztek, hogy a meglévő pl.: munkáltatói döntésen alapuló és egyéb helyben nyújtott pótlékok sok helyen visszavonásra fognak kerülni a munkáltatók által. A meglévő pótlékok elvétele megengedhetetlen, ezért a Sztrájkbizottság kérte a Kormány megelőző intézkedését.

 A Szociális Ágazati Érdekegyeztetés újraindítása és a munkaközi szünet munkaidőbe történő beszámítása vonatkozásában a Kormány vállalta, hogy írásban megküldi kapcsolódó javaslatát.

Az egyeztetés végén a sztrájkbizottság átadta a sztrájkra vonatkozó még elégséges szolgáltatás javaslatát azzal, hogy írásban várják a Kormányzati választ, amelyről szükség esetén a sztrájkbizottság kész megállapodást kötni.

A felek megegyezése szerint januárban tovább folytatódnak a tárgyalások.

 

Budapest, 2013. december 19.

 

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

 A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság ma kapta meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter válaszát a 2013. november 12-én átadott Petíciójára.

 A válaszlevél a csatolmányban olvasható.

 A mai napon megtartották második plenáris találkozójukat a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság és a Kormány kijelölt képviselői. Az ülésen a felek áttekintették az időközben lezajlott szakértői tárgyalások tapasztalatait, és kifejezték közös szándékukat arra, hogy intenzív megbeszélések eredményeképpen készüljön döntés-előkészítő javaslat a szociális ágazat bérhelyzetének javításáról az idei esztendőben esedékes kormányülés elé.

Budapest, 2013. december 12.

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

 Szakszervezeti ifjúsági kiállás a szociális dolgozók követelései mellett


A magyar szakszervezeti ifjúsági szövetségek szolidaritásukat fejezik ki a szociális ágazatban dolgozó munkavállalókkal. Felhívjuk a kormányzati döntéshozókat, hogy az egészségügyben végrehajtott béremelést terjesszék ki a szociális ágazatban dolgozó munkavállalókra. Méltánytalannak és igazságtalannak tartjuk, hogy az ágazatban hosszú évek óta nem volt béremelés, így a jelenlegi bérük átlagosan alig éri el a nettó 78.000.- forintot. A munkavállalók keresetének reálértéke folyamatosan csökken, illetve jelentős részüknek keresete még a létminimum szintet sem éri el.

Jelenleg az ágazatban zajló munkaerő-piaci folyamatokkal kapcsolatban fennáll a veszélye annak, hogy kialakul egy humán erőforrás válság, így a szociális intézmények nem fognak tudni színvonalasan szolgáltatni az igénybevevő állampolgárok, a társadalom felé. Generációs képviseletként különösen fontosnak tartjuk kiemelni a gyermek- és ifjúságvédelem területét, ahol a felmerülő társadalmi problémák és gazdasági válság borús következményei különös mértékben sokasodtak az elmúlt években. Felhívjuk továbbá a figyelmet a bérezési problémák migrációra gyakorolt hatására: egy fiatal számára az itthon maradás csak kiszámítható életpályával képzelhető el a szociális szféra területén is. A jelenlegi bérhelyzet elbizonytalanítja a most még oktatási rendszerben lévőket, ami komoly szakemberhiányhoz vezet.

A szociális szféra eddig minden esetben bizonyította áldozatkészségét. Nincs olyan magyar ember, aki közvetve vagy közvetlenül ne kerülne kapcsolatba a szociális dolgozókkal, hiszen a bölcsődétől a családsegítő szolgálatokon, illetve az idősgondozáson át mindenhol jelen vannak.

Követeléseik jogosak és időszerűek. Esetleges sztrájkfelhívás során szintén támogatásra és szolidaritásra buzdítunk, de addig is bízunk a tárgyalások érdemi folytatásában, az ágazati érdekegyeztető fórum elindításában, a bértábla kiterjesztésében, hogy a társadalmi megbecsültséget végre anyagi megbecsültség is övezze. 

Budapest, 2013. december 5.
 

 

Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége Ifjúsági Tagozata

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Ifjúsági Tagozata

Fiatalok Ligája, LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata

Munkástanácsok Országos Szövetsége
Ifjúsági Tagozata

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
Ifjúsági Tagozata (SZEFIT)

Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség

 

  A Kormány és a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság közötti egyeztető tárgyalás létrejöttének utolsó napja 2013. december 3. (kedd) ! 

 A  Szociális Ágazati Sztrájkbizottság kezdeményezi a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) tárgyalásokba történő bevonását. 

 Az erről szóló tájékoztató levelünket, ami a mai nap került átvételre az EMMI által, lásd a csatolmányban!

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Angelika nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés